Programma 3. Bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

2.3.4 Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting 2022

Begroting
2023

NL

Bron

Functiemenging

Index die verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

50,7 %

50,4%

51,%

51%

2021:
53,3 %

LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

146,4

154,5

150

150

2021:
165,1

LISA

Toelichting indicator Functievermenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Toelichting indicator Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18