Programma 3. Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

2.3.6 Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Lokale economie

Economische promotie

-189

-346

-334

-294

-269

-269

Totaal Lokale economie

-189

-346

-334

-294

-269

-269

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-114

-160

-129

-129

-129

-129

Economische ontwikkelingen

-1.839

-1.649

-1.086

-1.316

-726

-726

Economische havens en waterwegen

-26

-26

-28

-28

-28

-28

Totaal Regionale economie

-1.979

-1.835

-1.243

-1.473

-883

-883

Totaal lasten

-2.168

-2.181

-1.577

-1.767

-1.152

-1.152

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Lokale economie

Economische promotie

298

273

157

157

157

157

Totaal Lokale economie

298

273

157

157

157

157

Thema Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

73

85

42

42

42

42

Economische ontwikkelingen

221

130

146

146

146

146

Totaal Regionale economie

294

215

188

188

188

188

Totaal baten

592

488

345

345

345

345

Saldo van baten en lasten

-1.575

-1.695

-1.231

-1.421

-807

-807

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

779

802

106

106

0

0

Totaal reserves

779

802

106

106

0

0

Saldo na resultaatbestemming

-796

-893

-1.125

-1.315

-807

-807

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18