Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Communicatie

Om een dienstverlenende en laagdrempelige gemeente te zijn, communiceren wij in begrijpelijke taal en zorgen wij ervoor dat onze website voor iedereen toegankelijk is. Wij weten wat er speelt in de samenleving en wij brengen trends en ontwikkelingen actief onder de aandacht van raad, college en ambtenaren. Wij zorgen ervoor dat onze communicatie informatief en uitnodigend is, zodat inwoners, bedrijven en instellingen weten wat wij doen en hoe zij hun mening kunnen laten horen. Wij ontwikkelen passende communicatiemiddelen om speciale doelgroepen te bereiken. Onze communicatie is tijdig, aansprekend en afgestemd op de doelgroep. 

Wat willen we bereiken? 

Doel: 

Aansprekende en toegankelijke communicatie met alle doelgroepen 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Activiteit 

Activiteitsomschrijving 

A1

We passen ons communicatiebeleid aan op de nieuwe ontwikkelingen en trends in de samenleving. Wij kiezen voor focus op thema’s en projecten die veel effect hebben op de samenleving. Wij zetten daarbij bestaande en nieuwe innovatieve middelen in.   
Via de newsroom halen wij de samenleving binnen, duiden wij sentimenten en trends en richten  wij onze communicatiemiddelen en –focus in op de behoefte van de samenleving. Wij communiceren helder over de verschillende rollen van de gemeente en ontwikkelen hiervoor passende communicatiemiddelen.  

A2

Wij stellen bestuur en organisatie in staat om de gewenste doelgroepen proactief te betrekken bij vraagstukken. Wij zetten innovatieve communicatiemiddelen als swipocratie, maptionnaire en het digipanel in om de meningen en sentimenten in de samenleving te peilen. Wij communiceren in begrijpelijke taal vanuit de afspraken in het Taalpact en Direct Duidelijk. 

A3

We dragen zorg voor actieve interactie tussen de inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente over ideeën en (mogelijke) initiatieven in de samenleving. 
 
Wij stimuleren collega’s om actief op locatie in contact te komen met inwoners, ondernemers en verenigingen en ontwikkelen daarvoor bijpassende communicatiemiddelen.  

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Verbonden partijen 

Overige samenwerkingspartners 

HLTsamen 

Digipanel 

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18