Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

2.4.8 Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

-627

-445

-485

-484

-481

-481

Burgerzaken

-1.043

-1.115

-1.116

-1.116

-1.116

-1.116

Totaal Dienstverlening

-1.670

-1.560

-1.601

-1.600

-1.597

-1.597

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.889

-2.197

-2.196

-2.196

-2.196

-2.206

Totaal Regionale samenwerking

-1.889

-2.197

-2.196

-2.196

-2.196

-2.206

Totaal lasten

-3.559

-3.757

-3.797

-3.796

-3.793

-3.803

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

530

872

592

333

333

333

Burgerzaken

478

640

481

481

481

481

Totaal Dienstverlening

1.008

1.512

1.073

814

814

814

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

64

58

58

58

58

58

Totaal Regionale samenwerking

64

58

58

58

58

58

Totaal baten

1.072

1.570

1.131

872

872

872

Saldo van baten en lasten

-2.486

-2.186

-2.665

-2.923

-2.921

-2.931

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

-350

-750

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

224

208

104

0

0

0

Totaal reserves

-126

-542

104

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

-2.612

-2.728

-2.561

-2.923

-2.921

-2.931

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18