Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Kaderstellende stukken

Regionale samenwerking
·   Meer samenleving, meer verbinding: Kadernota Communicatie en uitvoeringsprogramma 2018
·   Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022

·   Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022

·   Kadernota 2020-2023

·   Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019

·   Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016.

·   Beleidsnota verbonden partijen 2018

·   Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur


Dienstverlening
·   Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022

·   Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022

·   Kadernota 2020-2023

·   Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019

·   Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016.

·   Beleidsnota verbonden partijen 2018

·   Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar BestuurParticipatie
·   Meer samenleving, meer verbinding: Kadernota Communicatie en uitvoeringsprogramma 2018
·   Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022

·   Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022

·   Kadernota 2020-2023

·   Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019

·   Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016.

·   Beleidsnota verbonden partijen 2018

·   Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur


Communicatie
·   Raadsprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022

·   Collegewerkprogramma Vitaal Teylingen 2018-2022

·   Kadernota 2020-2023

·   Mei circulaire gemeentefonds, juni 2019

·   Bedrijfsplan HLT Samen en gemeenschappelijke regeling, maart 2016.

·   Beleidsnota verbonden partijen 2018

·   Rapport 'Wisselwerking, naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking', december 2015, Raad voor het Openbaar Bestuur

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 16:27:05 met de export van 11/11/2022 16:08:18